Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Nice Home Store sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Nice Home Store sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp thông qua website đều vì mục đích lưu trữ, chăm sóc khách hàng của Nice Home Store. Các thông tin này được thu thập trong suốt quá trình giao dịch của khách hàng với Nice Home Store.Thông tin giới hạn của khách hàng bao gồm cả địa điểm truy cập và thông tin trình duyệt khách hàng sử dụng khi liên hệ với chúng tôi.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng nội bộ tại Nice Home Store, ngoài ra không cung cấp hoặc chia sẽ cho bên thứ 3 vì bất kỳ mục đích thương mại nào, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Pháp luật.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ suốt quá trình hoạt động của Nice Home Store hoặc cho đến khi người dùng có yêu cầu thay đổi, hủy bỏ thông tin.Trong trường hợp cần thiết, Nice Home Store có thể xóa bỏ thông tin lưu trữ của khách hàng mà không cần thông báo trước.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân khách hàng được lưu trữ toàn bộ trên máy chủ của Nice Home Store. Nice Home Store là đơn vị duy nhất kiểm tra, giám sát và quản lý dữ liệu này.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể liên hệ với Nice Home Store qua trang liên hệ hoặc hotline để tiến hành điều chỉnh thông tin cá nhân bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Khách hàng cũng có quyền yêu cầu xóa thông tin của mình khỏi hệ thống.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Nice Home Store cam kết toàn bộ thông tin cá nhân khách hàng được bảo mật tuyệt đối, theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam.Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao bảo mật hệ thống, chăm sóc phục vụ khách hàng tốt hơn.