Hiển thị tất cả 12 kết quả

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHÍNH HÃNG TẠI HCM

Thương hiệu: Máy năng lượng mặt trời SƠN HÀ

Các dòng phổ biến: ECO , GOLD, TITAN, NANO

Dung tích: 140L, 160L, 180L, 200L, 240L, 280L, 300L

Giao hàng và lắp đặt Miễn phí.

Vui lòng liên hệ: 0906 856 989 để được từ vấn miễn phí sao cho phù hợp nhất

-44%
4,117,000 

Kích thước (D x R x C): 1964 x 1260 x 1260 (mm) Số ống thủy: 14 ống ∅58 Số lít: 140 lít Phù hợp với khoảng: < 3 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Ruột bình: inox 304 Vỏ: Sơn tĩnh điện Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-44%
4,693,000 

Kích thước (D x R x C): 1964 x 1420 x 1260 (mm) Số ống thủy: 16 ống ∅58 Số lít: 160 lít Phù hợp với khoảng: < 5 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Ruột bình: inox 304 Vỏ: Sơn tĩnh điện Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-44%
4,693,000 

Kích thước (D x R x C): 1983 x 1260 x 1304 (mm) Số ống thủy: 14 ống ∅58 Số lít: 140 lít Phù hợp với khoảng: < 3 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Vỏ và ruột bình: inox 304 Giữ nhiệt: 72h Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-44%
5,111,000 

Kích thước (D x R x C): 1964 x 1580 x 1260 (mm) Số ống thủy: 18 ống ∅58 Số lít: 180 lít Phù hợp với khoảng:  6 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Ruột bình: inox 304 Vỏ: Sơn tĩnh điện Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
5,372,000 

Kích thước (D x R x C): 1983 x 1420 x 1304 (mm) Số ống thủy: 16 ống ∅58 Số lít: 160 lít Phù hợp với khoảng: < 5 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Vỏ và ruột bình: inox 304 Giữ nhiệt: 72h Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
5,948,000 

Kích thước (D x R x C): 1983 x 1580 x 1304 (mm) Số ống thủy: 18 ống ∅58 Số lít: 180 lít Phù hợp với khoảng: < 7 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Vỏ và ruột bình: inox 304 Giữ nhiệt: 72h Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
6,157,000 

Kích thước (D x R x C): 1964 x 1740 x 1260 (mm) Số ống thủy: 20 ống ∅58 Số lít: 200 lít Phù hợp với khoảng:  8 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Ruột bình: inox 304 Vỏ: Sơn tĩnh điện Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
7,198,000 

Kích thước (D x R x C): 1964 x 2060 x 1260 (mm) Số ống thủy: 24 ống ∅58 Số lít: 240 lít Phù hợp với khoảng:  < 10 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Ruột bình: inox 304 Vỏ: Sơn tĩnh điện Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
7,203,000 

Kích thước (D x R x C): 1983 x 1740 x 1304 (mm) Số ống thủy: 20 ống ∅58 Số lít: 200 lít Phù hợp với khoảng: 8 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Vỏ và ruột bình: inox 304 Giữ nhiệt: 72h Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
8,244,000 

Kích thước (D x R x C): 1983 x 2060 x 1304 (mm) Số ống thủy: 24 ống ∅58 Số lít: 240 lít Phù hợp với khoảng: 10 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Vỏ và ruột bình: inox 304 Giữ nhiệt: 72h Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-45%
8,767,000 

Kích thước (D x R x C): 1964 x  2380 x 1260 (mm) Số ống thủy: 28 ống ∅58 Số lít: 280 lít Phù hợp với khoảng:  10 - 12 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Ruột bình: inox 304 Vỏ: Sơn tĩnh điện Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm

-46%
9,917,000 

Kích thước (D x R x C): 1983 x 2380 x 1304 (mm) Số ống thủy: 28 ống ∅58 Số lít: 300 lít Phù hợp với khoảng:12 người sử dụng Chiều dài ống thủy: 1800 mm Vỏ và ruột bình: inox 304 Giữ nhiệt: 72h Chân máy: inox 201 siêu bền Thời gian bảo hành: 5 năm