Hiển thị tất cả 13 kết quả

-30%
2,156,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU04500 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W470*D370*H445 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,190,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU04600 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D300*H650 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,736,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU132600 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D450*H175 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,806,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU133600 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D450*H175 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,470,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU131600 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D450*H175 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,400,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU130600 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D450*H175 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
5,670,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EUI160 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D280*H650 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,890,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: ES61260 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước:W565*D480*H175 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
2,065,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EP60B Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thướcW565*D480*H175 Phân phối Chính hãng tại HCW565*D480*H175M Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,400,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EG6260 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D475*H160 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,330,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EG6160 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D475*H160 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,463,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EP86600 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W565*D300*H65 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
7,280,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Chất liệu: INOX mờ kích thước: W565 x D280 x H650 Chiều rộng của tủ: 600mm Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp