Hiển thị tất cả 12 kết quả

-30%
1,540,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU1220 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W160*D450*H530 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
2,275,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: C040245 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thướcW414*D500*H(600 - 750) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
4,410,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EV445SQ Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước  W415*D500*H(1150 - 1350) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
4,900,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EG80445 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W415*D500*H(1150-1450) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
5,320,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: M030440 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W350*D480*H(1150 - 1350) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
5,320,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EG90440S Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W350*D500*H(1150 - 1350) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
5,390,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: M040445 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W415*D500*H(1150- 1350) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
5,950,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: MC040445 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W415*D500*H(1150 - 1550) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
6,895,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: MA0645 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W415*D480*H(1780-2080) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
7,623,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: MX0645 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W415*D480*H(1780-2080) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
8,085,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EGX0640 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W340*D480*H(1780-2080) Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
17,955,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: ESM2070 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W700*D355*H780 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp