Hiển thị 1–40 của 45 kết quả

-35%
10,322,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-408E Máy hút khói và khử mùi độc lập Chất liệu: Inox Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia

-35%
10,972,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-608E Máy hút khói và khử mùi độc lập Chất liệu: Inox Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia

-35%
12,337,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-ISO90 A Máy hút khói và khử mùi độc lập Chất liệu: Inox Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia

-35%
14,742,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-91.9S Máy hút khói và khử mùi độc lập Chất liệu: Inox Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
17,472,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: HCR-999H Máy hút khói và khử mùi độc lập Chất liệu: Inox Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
17,472,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: H81.9SB Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
18,382,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: H82.9W Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
8,372,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-8931 Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : EU

-35%
9,022,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: C CR-8930 Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : EU

-35%
5,837,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-788S 9t Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
5,187,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-788S Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
5,772,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-988H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
5,382,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-788H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
4,342,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-901H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,237,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-600H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,952,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-678H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
6,494,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-888H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,952,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-639H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,562,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-638H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,562,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-637H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,302,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-636H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
4,212,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-608H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,782,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-602G Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,237,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-702G Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,652,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-702H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,522,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-602H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,042,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-602HP Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
4,082,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-629H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
3,952,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-626H Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính cong sang trọng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,132,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-60B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,717,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-70S Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,652,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-60S Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,522,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-60P Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,067,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-701B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
1,937,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-601B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,132,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-60B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,262,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-70B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia/ Trung Quốc

-35%
2,392,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-170B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia

-35%
2,457,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-170I Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia

-35%
3,042,000 

Thương hiệu: CAPRI Mã: CR-290B Máy hút khói và khử mùi âm tủ Chất liệu: Inox, kính gương cảm ứng Đèn Led Điều khiển: phím nhấn cảm ứng 3 tốc độ Bảo hành :24 tháng Sản xuất : Malaysia