Hiển thị tất cả 11 kết quả

-20%
1,912,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1801-70T Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :12 thang Sản xuất : Malaysia

-20%
2,280,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1801-90T Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :12 thang Sản xuất : Malaysia

-20%
4,720,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1858-70CM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
4,640,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1859-70CM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
2,952,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1805-70TM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
5,520,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1855-90CM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
4,800,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1853-70CM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
4,800,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1857-70CM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
5,200,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1855-70CM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
7,840,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1854-70VM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia

-20%
8,720,000 

Thương hiệu: NAGAKAWA Mã: NAG1860-70VM Động cơ đồng nguyên chất Tích hợp 2 tấm lọc than hoạt tính Bộ lọc inox cao cấp đa lớp Bảo hành :5 năm Sản xuất : Malaysia