Hiển thị tất cả 12 kết quả

-30%
1,540,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: ERO2020B Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước:  W160*D475*H465 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,540,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã:ERO2020B2 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W160*D475*H465 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,540,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã:EU1020 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W160*D450*H530 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,575,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã:ES61215B Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W110*D475*H465 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,610,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: TR180A Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước Ø740*57523 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,715,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: ES61220 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước:  W160*D475*H455 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,936,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EPL180C Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước Ø600*575 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,960,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EP20 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W160*D475*H455 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết khấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
5,992,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EC100 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W(860-960)*D480*H560 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
6,020,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EU101 (trái)(phải) Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W(860-960)*D480*H560 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
6,020,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: EP102  (trái)(phải) Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W(860-960)*D480*H560 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
6,090,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: M0202L/R(trái/phải) Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W785*D475*H600 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp