Hiển thị tất cả 9 kết quả

-30%
2,366,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: BA400 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W362-368XD506XH470 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,680,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: E006 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W368*D280*H320 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
700,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: E0101 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W315*D315*H430 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,540,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: BL300 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W260*D480*H390 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,610,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: B15 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W160*D460*H550 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
3,290,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: B45 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W415*D460*H550 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,575,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: B17 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W210*D450*H550 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,540,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: C300 Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W264*D460*H650 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp

-30%
1,820,000 

Thương hiệu: EUROGOLD Mã: B25 (Màu bạc) Chất liệu: INOX hoặc INOX mở. kích thước W214*D460*H650 Phân phối Chính hãng tại HCM Luôn có mức chiết kHấu cao nhất cho công ty thiết kế và nhà thầu nội thất tủ bếp